ΣΙΠΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ

η εταιρεια

 

ΕΤΑΙΡΙΑ:ΜΠΕΡΝΧΑΡΝΤ ΣΟΥΛΤΕ ΣΙΠΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΜ: 998400606
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123572799000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6-8 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106930330
FAX: 2106930333
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bschult.eu

δημοσιευμενα στοιχεια

 

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Καταχωρήθηκε την 08/09/2017

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Καταχωρήθηκε την 03/09/2016

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Καταχωρήθηκε την 08/07/2015

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Καταχωρήθηκε την 20/07/2014
» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Καταχωρήθηκε την 08/07/2013